Positieve Impact door Leon van Ast

Vorige week opende Leon van Ast, kwartiermaker en aanjager van Circulair West, het netwerk event Circulair Café met een duidelijk verhaal waarom het zo belangrijk is om bedrijven te verbinden en het hard nodig is dat we nu gezamenlijk actie ondernemen om in Nederland toe te werken naar een circulaire economie. Wij hadden dit zelf niet beter kunnen verwoorden, daarom hebben wij Leon gevraagd of we de essentie van zijn verhaal in dit blog mochten delen;

Dat komt in de basis doordat we allemaal vastzitten in ons lineaire systeem. Een systeem gebaseerd op het delven van steeds meer grondstoffen en het verwerken daarvan tot een product om deze na gebruik weer weg te gooien. Steeds maar meer consumeren is daarin verheven tot het ultieme geluk terwijl we allemaal weten dat geluk niet te koop is. Het is waanzin eigenlijk! En toch houden we krampachtig vast aan dit systeem door op steeds grotere en historisch nog nooit eerder vertoonde schaal nieuwe grondstoffen uit onze planeet te blijven delven. Jaarlijks onttrekken we daarmee wereldwijd 100 miljard ton aan nieuwe grondstoffen om onze lineaire economie te voeden. Slechts 9% wordt via recycling weer terug in gebruik genomen. Sinds 1970 is ons verbruik van grondstoffen bovendien verviervoudigd, terwijl de wereldbevolking is verdubbeld."Het is tijd om een ​​einde te maken aan het model van 'nemen, maken, breken en weggooien' dat zo schadelijk is voor onze planeet"Het is de EU ernst want gelijktijdig werd het actieplan “Duurzame producten” als toekomstige norm voor het bedrijfsleven in de Europese Unie gelanceerd. Circulaire bedrijfsmodellen worden gefaciliteerd en consumenten sterker gemaakt om onze economie los te koppelen van het lineaire systeem. De koers wordt verlegd naar een circulaire economie met fors minder afhankelijkheid van energie en hulpbronnen, dat beter bestand is tegen schokken van buitenaf (zoals corona en de oorlog in de Oekraïne) en met respect voor de natuur en de gezondheid van mensen omgaat. Het actieplan is ook niet vrijblijvend; nieuwe regels worden geïntroduceerd voor bijna alle fysieke goederen om ze milieuvriendelijker, (meer) circulair en energiezuiniger te maken gedurende hun hele levenscyclus. Van de ontwerpfase tot het dagelijks gebruik en levenseinde. Waarmee voorzien wordt dat we 45% van onze huidige CO2 emissie kunnen reduceren. Nederland heeft zich daar ook aan gecommitteerd, waarbij eerder al werd afgesproken dat we in 2030 50% minder primaire grondstoffen zouden verbruiken. Oplopend naar zelfs 100% in 2050. Dat is internationaal vastgelegd en komt met hoge urgentie op onze samenleving en het bedrijfsleven af.De zes founders van Circulair West besloten daarom in juni 2020 de handen ineen te slaan. Enerzijds gedreven door de complexiteit van de op hen afkomende uitdagingen en systeemveranderingen, anderzijds geënthousiasmeerd door hun gedeelde ambities om in die nieuwe wereld positief impact te maken met o.a. de SDG’s als stuurkompas. Als échte ondernemers zagen ze daarnaast ook de zakelijke kansen die de circulaire transitie met zich mee zou gaan brengen. De circulaire economie wordt niet alleen mainstream en zelf noodzakelijk om ‘in business’ te blijven. Het brengt ook een geleidelijke daling van materiaalkosten met zich mee, zorgt het voor stabielere materiaaltoevoer en leveringszekerheid, creëert vraag naar nieuwe diensten én verstevigd de klantrelatie en loyaliteit dankzij de langdurige relatie tussen klant en leverancier tijdens de gehele levensduur van het product i.p.v. enkel bij verkoop. En daarna ging het snel! Ondanks corona groeide Circulair West in de daarop volgende 15 maanden uit tot een toonaangevende activerende en inspirerende circulaire netwerkorganisatie voor het bedrijfsleven in West Nederland. Dankzij jullie vertegenwoordigen wij nu ruim 35 toonaangevende MKB bedrijven als vriend, die bovendien een brede verscheidenheid aan sectoren vertegenwoordigen. Daarnaast zorgen de Duin- en Bollenstreek gemeenten met de provincie Noord- en Zuid-Holland voor ondersteuning en proeftuinen en daarmee voor een versnelling ons initiatief. Voor komend jaar rekenen we op verdere groei van het aantal bedrijven en aangesloten overheden. We hopen ook de Leidse regio, Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland als vrienden van onze stichting te mogen verwelkomen. Daarmee ontstaat in het hart van West Nederland een prachtig aaneengesloten regionaal verzorgingsgebied waarbinnen onze bedrijven hun kringlopen kunnen sluiten door producten, onderdelen en materialen hoogwaardig te gaan hergebruiken. Daarmee bouwen we bovendien aan een toekomstwaardige en toekomstbestendige economie die nieuwe kansen biedt en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. We stimuleren en faciliteren ondernemers actief om circulariteit en duurzaamheid steeds verder in hun bedrijfsvoering door te voeren. En daarin worden baanbrekende stappen gezet!De Beelen Groep
Realiseert in Amsterdam een unieke “Electric Service Hub”; een laadpalenplein met 82 laadpalen!HOEK Lanceert als toonaangevend hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf een kennis- en innovatiecentrum om partijen te helpen met het invullen van klimaatadaptatie, circulariteit en natuurontwikkeling. Zowel in de openbare ruimte als in de bebouwde leefomgeving. Wesseling Logistics
Maakt zich op om samen met haar partners een centrale rol te gaan vervullen in zero emissie last mile delivery en samenhangende stadslogistiek vanuit een nieuw te realiseren distributie hub.
Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen
Ontwikkelde de RAP woonformule met het uiterlijk van een traditionele woning maar als halffabricaten in de fabriek gerealiseerd en “just in time” geleverd met nauwelijks CO2 uitstoot en volledig remontabel.
IDDS
Legt als specialist bij circulair slopen de lat nog hoger in een kantoorgebouw in Gelderland waar vrijwel alles – intern en extern - hoogwaardig wordt hergebruikt: ook het volledige betonnen casco.Meerlanden
Heeft alle rolcontainers die aan bewoners worden uitgegeven circulair gemaakt. Volledig gemaakt van oude containers en ingezameld huishoudelijk plastic afval! Afval 100% terug in de kringloop!Van der Hulst Bouwbedrijf Realiseerde in Hooghkamer naast prachtige woningen een batterij-gedreven snellader welke twee elektrische deelauto’s tegelijkertijd voorziet van energie en als buurtbatterij het surplus buffert.Timpaan
Schroeft als aanjager van duurzame gebiedsontwikkeling door de ‘Green Deal Houtbouw’ te ondertekenen haar ambities omhoog en wil 20% van haar nieuwbouw in hout gaan realiseren.AW Groep
Trendzettend  op vele gebieden maar zeker ook met circulair beton. Met de watertoren Bollenstreek als nieuw boegbeeld van circulaire upcycling. In september hopelijk de plek voor ons circulaire netwerkevent!Van Rhijn Bouw
Ontwikkeld een verticale bos in Leiden ‘De Premier’ als groenste woontoren van Nederland. Ter  versterking van de Leidse biodiversiteit, verbetering van ecologische waarden en klimaatadaptatie. Deze bloemlezing geeft een indruk van de hoeveelheid circulaire kennis en expertise die onze regio rijk is. Ook leren we ondernemers circulair te ondernemen en daarin te versnellen door hen vanuit de CIRCO Hubs in Noord- en Zuid-Holland actief ondersteuning aan te bieden om hun producten, diensten en businessmodellen te helpen (her)ontwerpen op basis van circulaire uitgangspunten.Maar onze belangrijkste manier om de circulaire transitie aan te jagen is toch wel door circulair te doen! En wel door medewerkers van onze koplopers wekelijks met elkaar te laten samenwerken aan onze icoonprojecten als pioniers van Circulair West!En vandaag worden er een aantal nieuwe projecten gepresenteerd; jullie horen o.a. van Bart van Gorcum en Floris van Willigen het prachtige verhaal van Circular Dreams, een start up dat nu al circulair werkt door hoogwaardig kwaliteit bed textiel zolang mogelijk in omloop te houden door re-used bed textiel te verkopen (industrieel gereinigd, gestreken en als nieuw verpakt: beter dan nieuw!) of te recyclen indien echt niet meer bruikbaar. Hun missie: de textielketen sluitend maken!Vast staat dat de circulaire economie om een andere mindset bij ondernemers vraagt die nodig is om de kansen van morgen te benutten. En de kansen zijn legio want de circulaire economie kan voor Nederland € 7,3 miljard groei aan BNP opleveren en leiden tot 54.000 extra banen. Circulair West is dan ook vastbesloten om ondernemers te helpen deze kansen te verzilveren door hen met steun van de overheid en kennisinstellingen te enthousiasmeren, stimuleren en inspireren. We kijken er enorm naar uit om bedrijven verder op weg te helpen naar nieuwe bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op deze circulaire uitgangspunten.
#debeelengroep #hoek #impacthub #ouwehand #wesselinglogistics awgroep changemakers circulairbedtextiel circulaireeconomie circulairwest coastbusters duurzaamondernemen eu franstimmersmans greendeal griekspoor idds impacthubamsterdam impactmakers leonvanast meerlanden nationaalparkhollandseduinen nederlandcirculair royalderee thinkglobalactlocal timpaan vanderhulstbouwbedrijf vanrhijnbouw