Positieve Impact door Leon van Ast

Leon van Ast opende het netwerkevenement Circulair Café met een krachtig verhaal over de noodzaak om bedrijven te verbinden en gezamenlijk actie te ondernemen voor een circulaire economie in Nederland. Hij benadrukte dat ons lineaire systeem, gebaseerd op het onttrekken en weggooien van grondstoffen, niet duurzaam is. We blijven op grote schaal nieuwe grondstoffen delven, terwijl slechts 9% via recycling weer in gebruik wordt genomen. Het is tijd om een einde te maken aan dit schadelijke model en over te stappen naar een circulaire economie.

Het actieplan "Duurzame producten" van de Europese Unie ondersteunt deze verandering. Het plan introduceert nieuwe regels voor fysieke goederen om ze milieuvriendelijker en circulair te maken gedurende hun hele levenscyclus. Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd en streeft naar 50% minder primaire grondstoffenverbruik in 2030 en 100% in 2050.

Om deze doelen te bereiken, besloten de zes founders van Circulair West in juni 2020 samen te werken. Ze werden gedreven door de complexiteit van de uitdagingen en de zakelijke kansen die de circulaire transitie met zich meebrengt. Circulair West groeide snel uit tot een toonaangevende circulaire netwerkorganisatie voor het bedrijfsleven in West Nederland.

Verschillende bedrijven in de regio namen baanbrekende stappen richting circulariteit. De Beelen Groep realiseerde een "Electric Service Hub" met 82 laadpalen in Amsterdam. HOEK lanceerde een kennis- en innovatiecentrum voor klimaatadaptatie en circulariteit. Wesseling Logistics bereidt zich voor op zero emissie last mile delivery vanuit een nieuwe distributiehub. En zo zijn er meer inspirerende voorbeelden, zoals Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, IDDS, Meerlanden, Van der Hulst Bouwbedrijf, Timpaan, AW Groep, en Van Rhijn Bouw.

Circulair West helpt bedrijven bij het implementeren van circulaire principes en moedigt hen aan om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. Ze bieden actieve ondersteuning via de CIRCO Hubs in Noord- en Zuid-Holland om producten, diensten en businessmodellen circulair te (her)ontwerpen.

Het uiteindelijke doel van Circulair West is om de circulaire transitie te bevorderen door het stimuleren en inspireren van ondernemers. De circulaire economie kan leiden tot aanzienlijke groei en extra banen in Nederland. Circulair West is vastbesloten om bedrijven te helpen deze kansen te benutten door samen te werken met de overheid en kennisinstellingen. Ze kijken uit naar de verdere ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen gebaseerd op circulaire principes.

#debeelengroep #hoek #impacthub #ouwehand #wesselinglogistics awgroep changemakers circulairbedtextiel circulaireeconomie circulairwest coastbusters duurzaamondernemen eu franstimmersmans greendeal griekspoor idds impacthubamsterdam impactmakers leonvanast meerlanden nationaalparkhollandseduinen nederlandcirculair royalderee thinkglobalactlocal timpaan vanderhulstbouwbedrijf vanrhijnbouw